รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2563
          วันที่ 29 กันยายน 2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 215 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ มีจุดประสงค์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ


ประทีป - ภาพ / ทวีลาภ  - ข่าว 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 16 / 16
 751.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2563]
 752.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2563]
 753.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2563]
 754.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2563]
 755.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2563]
 756.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2563]
 757.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2563]
 758.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2563]
 759.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2563]
 760.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2563]
 761.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2563]
 762.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2563]
 763.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2563]
 764.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2563]
 765.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2563]
 766.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2563]
 767.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2563]
 768.แสดงมายากล[13/06/2563]
 769.พิธีไหว้ครู[13/06/2563]
 770.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2563]
 771.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2563]
 772.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2563]
 773.โครงการอาสาจราจร[30/05/2563]
 774.วันวิสาขบูชา[30/05/2563]
 775.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2563]
 776.กิจกรรม 5 ส[14/05/2563]
 777.อบรม in-office[09/05/2563]
 778.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2563]
 779.พ่นยากันยุง[08/05/2563]
 780.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2563]
 781.หนำไพรวัลย์[02/04/2563]
 782.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2563]
 783.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2563]
 784.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2563]


หน้าแรก