รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2563
          วันที่ 29 กันยายน 2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 215 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ มีจุดประสงค์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ


ประทีป - ภาพ / ทวีลาภ  - ข่าว 
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-09-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2563]
 302.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2563]
 303.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2563]
 304.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2563]
 305.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2563]
 306.พัฒนาบุคลากร[12/10/2563]
 307.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2563]
 308.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2563]
 309.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2563]
 310.มอบเกียรติบัตร[13/09/2563]
 311.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2563]
 312.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2563]
 313.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2563]
 314.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2563]
 315.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2563]
 316.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2563]
 317.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2563]
 318.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2563]
 319.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2563]
 320.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2563]
 321.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2563]
 322.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2563]
 323.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2563]
 324.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2563]
 325.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2563]
 326.ตรวจราชการ[13/07/2563]
 327.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2563]
 328.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2563]
 329.ทำบุญตักบาตร[24/06/2563]
 330.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2563]
 331.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2563]
 332.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2563]
 333.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2563]
 334.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2563]
 335.แถลงข่าว[16/06/2563]
 336.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2563]
 337.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2563]
 338.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2563]
 339.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2563]
 340.รับครูใหม่[09/06/2563]
 341.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 342.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 343.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 344.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2563]
 345.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 346.ประเมิน 5 ส.[07/06/2563]
 347.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2563]
 348.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2563]
 349.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2563]
 350.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2563]


หน้าแรก