รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้
    วันที่  19  กันยายน  2563  นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ร่วมกับฝ่ายบริหารได้บริจาคหนังสือ  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้  ร่วมกับห้องสมุดโรงเรียน  จัดทำตู้รับบริจาคหนังสือจากพี่สู่น้อง  โดยเชิญชวนนักเรียน  ผู้ปกครองบริจาคหนังสือเพิ่มเติมเสริมความรู้  เปิดโลกกว้างการอ่านของนักเรียนได้ที่ตู้บริจาคหนังสือใบนี้

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 12 / 16
 551.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2563]
 552.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2563]
 553.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2563]
 554.สารทเดือนสิบ[24/09/2563]
 555.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2563]
 556.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2563]
 557.เวทีคนเก่ง[17/09/2563]
 558.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2563]
 559.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2563]
 560.มอบเกียรติบัตร[15/09/2563]
 561.มอบเกียรติบัตร[11/09/2563]
 562.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2563]
 563.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2563]
 564.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2563]
 565.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2563]
 566.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2563]
 567.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2563]
 568.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2563]
 569.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2563]
 570.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2563]
 571.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2563]
 572.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2563]
 573.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2563]
 574.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2563]
 575.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2563]
 576.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2563]
 577.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2563]
 578.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2563]
 579.มอบเกียรติบัตร[15/08/2563]
 580.มอบเกียรติบัตร[15/08/2563]
 581.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2563]
 582.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2563]
 583.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2563]
 584.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2563]
 585.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2563]
 586.มอบเกียรติบัตร[31/07/2563]
 587.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2563]
 588.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2563]
 589.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2563]
 590.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2563]
 591.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2563]
 592.เยี่ยมป่วย[22/07/2563]
 593.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2563]
 594.มอบรางวัล[22/07/2563]
 595.แสดงความยินดี[22/07/2563]
 596.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2563]
 597.ขอแสดงความยินดี [17/07/2563]
 598.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2563]
 599.มอบเกียรติบัตร[10/07/2563]
 600.แห่เทียนพรรษา[09/07/2563]


หน้าแรก