รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้
    วันที่  19  กันยายน  2563  นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ร่วมกับฝ่ายบริหารได้บริจาคหนังสือ  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้  ร่วมกับห้องสมุดโรงเรียน  จัดทำตู้รับบริจาคหนังสือจากพี่สู่น้อง  โดยเชิญชวนนักเรียน  ผู้ปกครองบริจาคหนังสือเพิ่มเติมเสริมความรู้  เปิดโลกกว้างการอ่านของนักเรียนได้ที่ตู้บริจาคหนังสือใบนี้

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.มอบเกียรติบัตร[09/07/2563]
 602.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2563]
 603.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2563]
 604.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2563]
 605.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2563]
 606.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2563]
 607.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2563]
 608.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2563]
 609.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2563]
 610.มอบเกียรติบัตร[26/06/2563]
 611.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2563]
 612.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2563]
 613.มอบเกียรติบัตร[25/06/2563]
 614.โครงการครู 5 นาที[25/06/2563]
 615.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2563]
 616.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2563]
 617.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2563]
 618.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2563]
 619.รับถ้วยรางวัล[20/06/2563]
 620.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2563]
 621.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2563]
 622.มอบเกียรติบัตร[19/06/2563]
 623.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2563]
 624.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2563]
 625.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2563]
 626.ศึกษาดูงาน[17/06/2563]
 627.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2563]
 628.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2563]
 629.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2563]
 630.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2563]
 631.อบรมอาสาจราจร[05/06/2563]
 632.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2563]
 633.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2563]
 634.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2563]
 635.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2563]
 636.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2563]
 637.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2563]
 638.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2563]
 639.ขอแสดงความยินดี[28/05/2563]
 640.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2563]
 641.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2563]
 642.ประเมินครู คศ.3[22/05/2563]
 643.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2563]
 644.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2563]
 645.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2563]
 646.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2563]
 647.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2563]
 648.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2563]
 649.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2563]
 650.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2563]


หน้าแรก