รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้
    วันที่  19  กันยายน  2563  นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ร่วมกับฝ่ายบริหารได้บริจาคหนังสือ  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้  ร่วมกับห้องสมุดโรงเรียน  จัดทำตู้รับบริจาคหนังสือจากพี่สู่น้อง  โดยเชิญชวนนักเรียน  ผู้ปกครองบริจาคหนังสือเพิ่มเติมเสริมความรู้  เปิดโลกกว้างการอ่านของนักเรียนได้ที่ตู้บริจาคหนังสือใบนี้

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 16 / 16
 751.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2563]
 752.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2563]
 753.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2563]
 754.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2563]
 755.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2563]
 756.แสดงมายากล[13/06/2563]
 757.พิธีไหว้ครู[13/06/2563]
 758.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2563]
 759.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2563]
 760.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2563]
 761.โครงการอาสาจราจร[30/05/2563]
 762.วันวิสาขบูชา[30/05/2563]
 763.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2563]
 764.กิจกรรม 5 ส[14/05/2563]
 765.อบรม in-office[09/05/2563]
 766.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2563]
 767.พ่นยากันยุง[08/05/2563]
 768.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2563]
 769.หนำไพรวัลย์[02/04/2563]
 770.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2563]
 771.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2563]
 772.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2563]


หน้าแรก