รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้
    วันที่  19  กันยายน  2563  นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ร่วมกับฝ่ายบริหารได้บริจาคหนังสือ  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้  ร่วมกับห้องสมุดโรงเรียน  จัดทำตู้รับบริจาคหนังสือจากพี่สู่น้อง  โดยเชิญชวนนักเรียน  ผู้ปกครองบริจาคหนังสือเพิ่มเติมเสริมความรู้  เปิดโลกกว้างการอ่านของนักเรียนได้ที่ตู้บริจาคหนังสือใบนี้

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 3 / 16
 101.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [09/08/2563]
 102.ต้อนรับการเดินทางกลับยะลาของตัวแทนนักเรียนไทยที่ไปคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ[09/08/2563]
 103.กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)[08/08/2563]
 104.วันแม่กิจกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562[08/08/2563]
 105.รายละเอียดกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา : สพป.ยล.1[07/08/2563]
 106.นักเรียนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาบนเวทีระดับนานาชาติ[06/08/2563]
 107.ครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดยะลา[03/08/2563]
 108.การแข่งขัน AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2019 [03/08/2563]
 109.เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย[03/08/2563]
 110.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[01/08/2563]
 111.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [30/07/2563]
 112.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2563]
 113.โครงการประกวดBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย[30/07/2563]
 114.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2563]
 115.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2563]
 116.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2563]
 117.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2563]
 118.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2563]
 119.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2563]
 120.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2563]
 121.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2563]
 122.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2563]
 123.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2563]
 124.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2563]
 125.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2563]
 126.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2563]
 127.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2563]
 128. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2563]
 129.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2563]
 130.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2563]
 131.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2563]
 132.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2563]
 133.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2563]
 134.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2563]
 135.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2563]
 136.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2563]
 137.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2563]
 138.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2563]
 139.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2563]
 140.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2563]
 141.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2563]
 142.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2563]
 143.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2563]
 144.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2563]
 145.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2563]
 146.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2563]
 147.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2563]
 148.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2563]
 149.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2563]
 150.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2563]


หน้าแรก