รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้
    วันที่  19  กันยายน  2563  นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ร่วมกับฝ่ายบริหารได้บริจาคหนังสือ  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้  ร่วมกับห้องสมุดโรงเรียน  จัดทำตู้รับบริจาคหนังสือจากพี่สู่น้อง  โดยเชิญชวนนักเรียน  ผู้ปกครองบริจาคหนังสือเพิ่มเติมเสริมความรู้  เปิดโลกกว้างการอ่านของนักเรียนได้ที่ตู้บริจาคหนังสือใบนี้

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 4 / 16
 151.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2563]
 152.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2563]
 153.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2563]
 154.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2563]
 155.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2563]
 156.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2563]
 157.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2563]
 158.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2563]
 159.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2563]
 160.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2563]
 161.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2563]
 162.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2563]
 163.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2563]
 164.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2563]
 165. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2563]
 166.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2563]
 167.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2563]
 168.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2563]
 169.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2563]
 170.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2563]
 171.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2563]
 172.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2563]
 173.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2563]
 174.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2563]
 175.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2563]
 176.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2563]
 177.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2563]
 178.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2563]
 179.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2563]
 180.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2563]
 181.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2563]
 182.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2563]
 183.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2563]
 184.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2563]
 185.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2563]
 186.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2563]
 187.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2563]
 188.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2563]
 189.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2563]
 190.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2563]
 191.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2563]
 192.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2563]
 193.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2563]
 194.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2563]
 195.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2563]
 196.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2563]
 197.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2563]
 198. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2563]
 199.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2563]
 200.วันสุนทรภู่[29/06/2563]


หน้าแรก