รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้
    วันที่  19  กันยายน  2563  นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ร่วมกับฝ่ายบริหารได้บริจาคหนังสือ  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้  ร่วมกับห้องสมุดโรงเรียน  จัดทำตู้รับบริจาคหนังสือจากพี่สู่น้อง  โดยเชิญชวนนักเรียน  ผู้ปกครองบริจาคหนังสือเพิ่มเติมเสริมความรู้  เปิดโลกกว้างการอ่านของนักเรียนได้ที่ตู้บริจาคหนังสือใบนี้

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 6 / 16
 251.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2563]
 252.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2563]
 253.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2563]
 254.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2563]
 255.มอบเกียรติบัตร[08/08/2563]
 256.มอบเกียรติบัตร[08/08/2563]
 257.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2563]
 258.ความรู้กับจราจร[08/08/2563]
 259.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2563]
 260.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2563]
 261.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2563]
 262.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2563]
 263.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2563]
 264.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2563]
 265.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2563]
 266.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2563]
 267.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2563]
 268.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2563]
 269.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2563]
 270.รับเกียรติบัตร[29/06/2563]
 271.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2563]
 272.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2563]
 273.ประเมินครู[13/06/2563]
 274.ขวัญกำลังใจ[07/06/2563]
 275.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2563]
 276.ประชุมครู[07/06/2563]
 277.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2563]
 278.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2563]
 279.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2563]
 280.ประชุมบุคลากร[23/05/2563]
 281.ขอแสดงความยินดี[19/05/2563]
 282.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2563]
 283.กิจกรรม 5 ส[18/05/2563]
 284.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2563]
 285.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2563]
 286.ค่ายกลางวัน[06/03/2563]
 287.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2563]
 288.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2563]
 289.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2563]
 290.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2563]
 291.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2563]
 292.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2563]
 293.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2563]
 294.พัฒนาบุคลากร[12/10/2563]
 295.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2563]
 296.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2563]
 297.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2563]
 298.มอบเกียรติบัตร[13/09/2563]
 299.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2563]
 300.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2563]


หน้าแรก