รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้
    วันที่  19  กันยายน  2563  นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ร่วมกับฝ่ายบริหารได้บริจาคหนังสือ  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้  ร่วมกับห้องสมุดโรงเรียน  จัดทำตู้รับบริจาคหนังสือจากพี่สู่น้อง  โดยเชิญชวนนักเรียน  ผู้ปกครองบริจาคหนังสือเพิ่มเติมเสริมความรู้  เปิดโลกกว้างการอ่านของนักเรียนได้ที่ตู้บริจาคหนังสือใบนี้

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2563]
 302.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2563]
 303.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2563]
 304.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2563]
 305.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2563]
 306.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2563]
 307.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2563]
 308.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2563]
 309.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2563]
 310.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2563]
 311.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2563]
 312.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2563]
 313.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2563]
 314.ตรวจราชการ[13/07/2563]
 315.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2563]
 316.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2563]
 317.ทำบุญตักบาตร[24/06/2563]
 318.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2563]
 319.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2563]
 320.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2563]
 321.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2563]
 322.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2563]
 323.แถลงข่าว[16/06/2563]
 324.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2563]
 325.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2563]
 326.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2563]
 327.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2563]
 328.รับครูใหม่[09/06/2563]
 329.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 330.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 331.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 332.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2563]
 333.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 334.ประเมิน 5 ส.[07/06/2563]
 335.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2563]
 336.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2563]
 337.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2563]
 338.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2563]
 339.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2563]
 340.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2563]
 341.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2563]
 342.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2563]
 343.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2563]
 344.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2563]
 345.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2563]
 346.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2563]
 347.บัณฑิตน้อย[08/03/2563]
 348.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2563]
 349.มอบเกียรติบัตร[04/03/2563]
 350.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2563]


หน้าแรก