รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้
    วันที่  19  กันยายน  2563  นายไพศาล ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ร่วมกับฝ่ายบริหารได้บริจาคหนังสือ  ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การอ่านออก-เขียนได้  ร่วมกับห้องสมุดโรงเรียน  จัดทำตู้รับบริจาคหนังสือจากพี่สู่น้อง  โดยเชิญชวนนักเรียน  ผู้ปกครองบริจาคหนังสือเพิ่มเติมเสริมความรู้  เปิดโลกกว้างการอ่านของนักเรียนได้ที่ตู้บริจาคหนังสือใบนี้

ประทีป - ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-10-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 9 / 16
 401.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2563]
 402.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2563]
 403.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2563]
 404.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2563]
 405.ถวายพระพร[13/11/2563]
 406.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2563]
 407.ขวัญกำลังใจ[13/11/2563]
 408.ถวายพระพร[12/11/2563]
 409.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2563]
 410.รับครูใหม่[10/11/2563]
 411.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2563]
 412.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2563]
 413.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2563]
 414.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2563]
 415.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2563]
 416.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2563]
 417.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2563]
 418.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2563]
 419.มอบเกียรติบัตร[07/10/2563]
 420.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2563]
 421.เกษียณอายุ[01/10/2563]
 422.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2563]
 423.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2563]
 424.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2563]
 425.มอบเกียรติบัตร[18/09/2563]
 426.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2563]
 427.ครุมุทิตา[08/09/2563]
 428.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2563]
 429.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2563]
 430.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2563]
 431.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2563]
 432.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2563]
 433.มอบเกียรติบัตร[26/08/2563]
 434.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2563]
 435.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2563]
 436.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2563]
 437.ขวัญกำลังใจ[20/08/2563]
 438.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2563]
 439.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2563]
 440.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2563]
 441.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2563]
 442.ขวัญกำลังใจ[10/08/2563]
 443.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2563]
 444.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2563]
 445.สภาพบเพื่อน[28/07/2563]
 446.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2563]
 447.คุณภาพการศึกษา[28/07/2563]
 448.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2563]
 449.ขวัญกำลังใจ[20/07/2563]
 450.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2563]


หน้าแรก