รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
    เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  ว่าที่รต.อับดุลรอแม  การีอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรโรงเรียนร่วมกันต้อนรับนายไพโรจน์  ทองสิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต และคระครู บุคลากร โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตที่มาส่ง นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์  มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ และนางพูซ๊ยะ รักษ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อำเภอรามัน และครูที่มาส่ง นางสาวฮานูนี  สมอดียอ มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  และต้อนรับ  นางสาวสุวิล เสนประภารัตน์  ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  โดยมีคุณจักรกฤษณ์  ธัญญคุณากรสกุล  รองประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ แขผู้มีเกียรติที่มาร่วมส่งในครั้งนี้ .........................สุทธิภัทร:ภาพ:ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-10-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้า 1 / 12
 1.เข้าร่วม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๓[26/11/2563]
 2.กิจกรรม เดิน -วิ่ง 89 นิบงชนูปถัมภ์ Steps For Students [26/11/2563]
 3.ร่วมกันต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ และคณะ[06/11/2563]
 4.ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน[27/10/2563]
 5.ร่วมรับเสด็จ[23/10/2563]
 6.รองผู้ว่าจังหวัดยะลาพบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[19/10/2563]
 7.สอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[04/03/2563]
 8.มอบรางวัลยอดนักออมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[04/03/2563]
 9.เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[04/03/2563]
 10.การทดสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[16/02/2563]
 11.มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓[29/01/2563]
 12.สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจีน (วันตรุษจีน)[22/01/2563]
 13. สอบภาษาจีน YCT ( Youth Chinese Test ) ๒๐๒๐[17/01/2563]
 14.ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๓[17/01/2563]
 15.ย้อนยุคสนุกแบไทยๆๆ[17/01/2563]
 16.ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓[17/01/2563]
 17.ประกวดเต้นแอโรบิค สำหรับนักเรียนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์ประจำปี ๒๕๖๓[16/01/2563]
 18.วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓[16/01/2563]
 19.ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่[30/12/2563]
 20.งานเลี้ยงส่งท้ายปี ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓[30/12/2563]
 21.ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน[30/12/2563]
 22.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[10/12/2563]
 23.โครงการคอลเกตแจกทุนการศึกษา[10/12/2563]
 24.กิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ[12/11/2563]
 25.บรรยากาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[01/11/2563]
 26.ประชุมครูเตรียมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[31/10/2563]
 27.นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ[31/10/2563]
 28.ผลแข่งขันทักษะวิชาการในงาน"มหกรรมยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้" ครั้งที่ ๑๒[10/10/2563]
 29.ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ "ยะลายาลันมหัศจรรย์เด็กใต้"ครั้งที่ ๑๒ [10/10/2563]
 30.ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ "ยะลายาลัน" มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๑๒ [10/10/2563]
 31.มุทิตาจิตแด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ[28/09/2563]
 32.ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา[28/09/2563]
 33.กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น[06/09/2563]
 34.จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้[06/09/2563]
 35.พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา -กรีฑา "นิบงเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๒[30/08/2563]
 36.การแข่งขันร้องเพลงจีนระดับประถมศึกษาสำหรับนักเรียน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้[28/08/2563]
 37.รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด[22/08/2563]
 38.รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเต้นแอโรบิค ระดับเทศบาลนครยะลา[22/08/2563]
 39.เข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[22/08/2563]
 40.ขอแสดงความยินดีกับนักเตะเทควันโดของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[19/08/2563]
 41.ขอแสดงความยินดี[19/08/2563]
 42.ติดตามโครงการอาหารกลางวัน (School Lunch )[16/08/2563]
 43.ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [15/08/2563]
 44.ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒[14/08/2563]
 45.กิจกรรมวันไหว้ครู[24/06/2563]
 46.ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒[14/06/2563]
 47.ศูนย์อบรมสะเต็มศึกษาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น[28/05/2563]
 48.บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[14/05/2563]
 49.ศูนย์อบรมสะเต็มศึกษา สพฐ.178 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[13/05/2563]
 50.บรรยากาศจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[10/05/2563]


หน้าแรก