รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ประจำปี 2563
    วันที่ 9  ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ประจำปี  2563  มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลา  เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้
รายการที่  1  การแข่งขันเทนนิส  PTT  ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ  ประจำปี 2563  ภาคใต้   ครั้งที่  6  ณ  จังหวัดพังงา 
  1. เด็กชายอิงพล  อินนุพัฒน์  ป.4/1 
 ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ   ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี
  1.  เด็กหญิงปารมี  ทัดแก้ว  ป.6/3 
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี
รายการที่  2  การแข่งขันเทนนิส  Juniors  Tennis  Championships  2020  ของ  All Thailand  ณ  หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  1.  เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ดิษฐวิชัย ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  8  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ประเภทหญิงคู่  อายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัชรวิวรรธณ์  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอับดับ  2  ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชญานิน  แก้วเกาะสะบ้า  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  3  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 8 ปี
  1.  เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย  ป.5/6
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 10  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  13  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  11  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  13  ปี


ประทีป -ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-12-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 11 / 16
 501.มอบของที่ระลึก[11/03/2563]
 502.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2563]
 503.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2563]
 504.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2563]
 505.มอบเกียรติบัตร[06/03/2563]
 506.ทำบุญตักบาตร[03/03/2563]
 507.มอบเกียรติบัตร[03/03/2563]
 508.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2563]
 509.มอบเกียรติบัตร[27/02/2563]
 510.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2563]
 511.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2563]
 512.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2563]
 513.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2563]
 514.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2563]
 515.ขอแสดงความยินดี[17/02/2563]
 516.ธารน้ำใจ[10/02/2563]
 517.ขอแสดงความยินดี[09/02/2563]
 518.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2563]
 519.ประชุมบุคลากร[05/02/2563]
 520.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2563]
 521.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2563]
 522.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2563]
 523.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2563]
 524.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2563]
 525.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2563]
 526.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2563]
 527.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2563]
 528.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2563]
 529.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2563]
 530.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2563]
 531.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2563]
 532.กิจกรรมวันครู[17/01/2563]
 533."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2563]
 534.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2563]
 535.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2563]
 536.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2563]
 537.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2563]
 538.เยี่ยมป่วย[19/12/2563]
 539.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2563]
 540.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2563]
 541.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2563]
 542.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2563]
 543.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2563]
 544.มอบเกียรติบัตร[03/12/2563]
 545.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2563]
 546.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2563]
 547.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2563]
 548.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2563]
 549.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2563]
 550.มอบเกียรติบัตร[28/11/2563]


หน้าแรก