รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ประจำปี 2563
    วันที่ 9  ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ประจำปี  2563  มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลา  เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้
รายการที่  1  การแข่งขันเทนนิส  PTT  ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ  ประจำปี 2563  ภาคใต้   ครั้งที่  6  ณ  จังหวัดพังงา 
  1. เด็กชายอิงพล  อินนุพัฒน์  ป.4/1 
 ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ   ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี
  1.  เด็กหญิงปารมี  ทัดแก้ว  ป.6/3 
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี
รายการที่  2  การแข่งขันเทนนิส  Juniors  Tennis  Championships  2020  ของ  All Thailand  ณ  หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  1.  เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ดิษฐวิชัย ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  8  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ประเภทหญิงคู่  อายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัชรวิวรรธณ์  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอับดับ  2  ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชญานิน  แก้วเกาะสะบ้า  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  3  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 8 ปี
  1.  เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย  ป.5/6
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 10  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  13  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  11  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  13  ปี


ประทีป -ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-12-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2563]
 602.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2563]
 603.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2563]
 604.เยี่ยมป่วย[22/07/2563]
 605.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2563]
 606.มอบรางวัล[22/07/2563]
 607.แสดงความยินดี[22/07/2563]
 608.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2563]
 609.ขอแสดงความยินดี [17/07/2563]
 610.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2563]
 611.มอบเกียรติบัตร[10/07/2563]
 612.แห่เทียนพรรษา[09/07/2563]
 613.มอบเกียรติบัตร[09/07/2563]
 614.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2563]
 615.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2563]
 616.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2563]
 617.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2563]
 618.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2563]
 619.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2563]
 620.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2563]
 621.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2563]
 622.มอบเกียรติบัตร[26/06/2563]
 623.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2563]
 624.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2563]
 625.มอบเกียรติบัตร[25/06/2563]
 626.โครงการครู 5 นาที[25/06/2563]
 627.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2563]
 628.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2563]
 629.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2563]
 630.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2563]
 631.รับถ้วยรางวัล[20/06/2563]
 632.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2563]
 633.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2563]
 634.มอบเกียรติบัตร[19/06/2563]
 635.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2563]
 636.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2563]
 637.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2563]
 638.ศึกษาดูงาน[17/06/2563]
 639.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2563]
 640.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2563]
 641.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2563]
 642.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2563]
 643.อบรมอาสาจราจร[05/06/2563]
 644.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2563]
 645.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2563]
 646.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2563]
 647.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2563]
 648.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2563]
 649.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2563]
 650.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2563]


หน้าแรก