รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ประจำปี 2563
    วันที่ 9  ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ประจำปี  2563  มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลา  เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้
รายการที่  1  การแข่งขันเทนนิส  PTT  ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ  ประจำปี 2563  ภาคใต้   ครั้งที่  6  ณ  จังหวัดพังงา 
  1. เด็กชายอิงพล  อินนุพัฒน์  ป.4/1 
 ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ   ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี
  1.  เด็กหญิงปารมี  ทัดแก้ว  ป.6/3 
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี
รายการที่  2  การแข่งขันเทนนิส  Juniors  Tennis  Championships  2020  ของ  All Thailand  ณ  หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  1.  เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ดิษฐวิชัย ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  8  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ประเภทหญิงคู่  อายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัชรวิวรรธณ์  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอับดับ  2  ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชญานิน  แก้วเกาะสะบ้า  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  3  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 8 ปี
  1.  เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย  ป.5/6
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 10  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  13  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  11  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  13  ปี


ประทีป -ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-12-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 16 / 16
 751.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2563]
 752.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2563]
 753.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2563]
 754.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2563]
 755.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2563]
 756.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2563]
 757.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2563]
 758.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2563]
 759.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2563]
 760.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2563]
 761.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2563]
 762.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2563]
 763.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2563]
 764.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2563]
 765.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2563]
 766.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2563]
 767.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2563]
 768.แสดงมายากล[13/06/2563]
 769.พิธีไหว้ครู[13/06/2563]
 770.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2563]
 771.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2563]
 772.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2563]
 773.โครงการอาสาจราจร[30/05/2563]
 774.วันวิสาขบูชา[30/05/2563]
 775.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2563]
 776.กิจกรรม 5 ส[14/05/2563]
 777.อบรม in-office[09/05/2563]
 778.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2563]
 779.พ่นยากันยุง[08/05/2563]
 780.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2563]
 781.หนำไพรวัลย์[02/04/2563]
 782.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2563]
 783.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2563]
 784.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2563]


หน้าแรก