รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ประจำปี 2563
    วันที่ 9  ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ประจำปี  2563  มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลา  เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้
รายการที่  1  การแข่งขันเทนนิส  PTT  ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ  ประจำปี 2563  ภาคใต้   ครั้งที่  6  ณ  จังหวัดพังงา 
  1. เด็กชายอิงพล  อินนุพัฒน์  ป.4/1 
 ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ   ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี
  1.  เด็กหญิงปารมี  ทัดแก้ว  ป.6/3 
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี
รายการที่  2  การแข่งขันเทนนิส  Juniors  Tennis  Championships  2020  ของ  All Thailand  ณ  หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  1.  เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ดิษฐวิชัย ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  8  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ประเภทหญิงคู่  อายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัชรวิวรรธณ์  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอับดับ  2  ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชญานิน  แก้วเกาะสะบ้า  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  3  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 8 ปี
  1.  เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย  ป.5/6
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 10  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  13  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  11  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  13  ปี


ประทีป -ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-12-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 6 / 16
 251.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2563]
 252.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2563]
 253.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2563]
 254.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2563]
 255.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2563]
 256.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2563]
 257.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2563]
 258.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2563]
 259.เกษียณอายุ[15/09/2563]
 260.มุทิตาจิตผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[11/09/2563]
 261.งานเกษียณศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[11/09/2563]
 262.ตลาดยุวทูตความดี[25/08/2563]
 263.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่าย[24/08/2563]
 264.กิจกรรม "นครยะลาเกมส์ 60"[17/08/2563]
 265.การแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย "มหาชัย แชมเปี้ยนชิป"[11/08/2563]
 266.กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐[11/08/2563]
 267.มอบเกียรติบัตร[08/08/2563]
 268.มอบเกียรติบัตร[08/08/2563]
 269.ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด [08/08/2563]
 270.ความรู้กับจราจร[08/08/2563]
 271.วันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2563]
 272.กิจกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ[01/08/2563]
 273.บันทึกเทปถวายพระพร ปี 2560[01/08/2563]
 274.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[01/08/2563]
 275.กีฬา กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[21/07/2563]
 276.งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[14/07/2563]
 277.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในหลวงรัชการที่ ๑๐[14/07/2563]
 278.ENGLISH IN CAMP 2017 SCHEDULE OF ACTIVITIES[12/07/2563]
 279.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[07/07/2563]
 280.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[07/07/2563]
 281.มอบธงกีฬา - กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[07/07/2563]
 282.รับเกียรติบัตร[29/06/2563]
 283.ค่ายพุทธบุตร[22/06/2563]
 284.กิจกรรมไหว้ครู[16/06/2563]
 285.ประเมินครู[13/06/2563]
 286.ขวัญกำลังใจ[07/06/2563]
 287.ประชุมผู้ปกครอง[07/06/2563]
 288.ประชุมครู[07/06/2563]
 289.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2563]
 290.กิจกรรมร่วมชุมชน[30/05/2563]
 291.โครงการประชารัฐ วัดสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[24/05/2563]
 292.ประชุมบุคลากร[23/05/2563]
 293.ขอแสดงความยินดี[19/05/2563]
 294.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2563]
 295.กิจกรรม 5 ส[18/05/2563]
 296.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2563]
 297.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2563]
 298.ค่ายกลางวัน[06/03/2563]
 299.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2563]
 300.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2563]


หน้าแรก