รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ประจำปี 2563
    วันที่ 9  ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ประจำปี  2563  มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลา  เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้
รายการที่  1  การแข่งขันเทนนิส  PTT  ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ  ประจำปี 2563  ภาคใต้   ครั้งที่  6  ณ  จังหวัดพังงา 
  1. เด็กชายอิงพล  อินนุพัฒน์  ป.4/1 
 ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ   ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี
  1.  เด็กหญิงปารมี  ทัดแก้ว  ป.6/3 
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี
รายการที่  2  การแข่งขันเทนนิส  Juniors  Tennis  Championships  2020  ของ  All Thailand  ณ  หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  1.  เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ดิษฐวิชัย ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  8  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ประเภทหญิงคู่  อายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัชรวิวรรธณ์  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอับดับ  2  ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชญานิน  แก้วเกาะสะบ้า  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  3  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 8 ปี
  1.  เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย  ป.5/6
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 10  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  13  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  11  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  13  ปี


ประทีป -ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-12-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2563]
 302.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2563]
 303.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2563]
 304.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2563]
 305.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2563]
 306.พัฒนาบุคลากร[12/10/2563]
 307.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2563]
 308.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2563]
 309.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2563]
 310.มอบเกียรติบัตร[13/09/2563]
 311.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2563]
 312.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2563]
 313.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2563]
 314.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2563]
 315.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2563]
 316.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2563]
 317.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2563]
 318.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2563]
 319.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2563]
 320.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2563]
 321.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2563]
 322.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2563]
 323.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2563]
 324.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2563]
 325.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2563]
 326.ตรวจราชการ[13/07/2563]
 327.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2563]
 328.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2563]
 329.ทำบุญตักบาตร[24/06/2563]
 330.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2563]
 331.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2563]
 332.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2563]
 333.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2563]
 334.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2563]
 335.แถลงข่าว[16/06/2563]
 336.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2563]
 337.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2563]
 338.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2563]
 339.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2563]
 340.รับครูใหม่[09/06/2563]
 341.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 342.มอบเกียรติบัตร[08/06/2563]
 343.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 344.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2563]
 345.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2563]
 346.ประเมิน 5 ส.[07/06/2563]
 347.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2563]
 348.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2563]
 349.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2563]
 350.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2563]


หน้าแรก