รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ประจำปี 2563
    วันที่ 9  ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ประจำปี  2563  มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลา  เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้
รายการที่  1  การแข่งขันเทนนิส  PTT  ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ  ประจำปี 2563  ภาคใต้   ครั้งที่  6  ณ  จังหวัดพังงา 
  1. เด็กชายอิงพล  อินนุพัฒน์  ป.4/1 
 ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ   ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี
  1.  เด็กหญิงปารมี  ทัดแก้ว  ป.6/3 
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี
รายการที่  2  การแข่งขันเทนนิส  Juniors  Tennis  Championships  2020  ของ  All Thailand  ณ  หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  1.  เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ดิษฐวิชัย ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  8  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ประเภทหญิงคู่  อายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัชรวิวรรธณ์  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอับดับ  2  ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชญานิน  แก้วเกาะสะบ้า  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  3  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 8 ปี
  1.  เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย  ป.5/6
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 10  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  13  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  11  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  13  ปี


ประทีป -ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-12-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 8 / 16
 351.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2563]
 352.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2563]
 353.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2563]
 354.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2563]
 355.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2563]
 356.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2563]
 357.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2563]
 358.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2563]
 359.บัณฑิตน้อย[08/03/2563]
 360.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2563]
 361.มอบเกียรติบัตร[04/03/2563]
 362.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2563]
 363.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2563]
 364.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2563]
 365.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2563]
 366.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2563]
 367.ยินดีต้อนรับ[26/02/2563]
 368.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2563]
 369.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2563]
 370.ทัศนศึกษา[26/02/2563]
 371.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2563]
 372.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2563]
 373.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2563]
 374.เสริมสร้างความรู้[09/02/2563]
 375.ประชุมประจำเดือน[09/02/2563]
 376.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2563]
 377.มอบเกียรติบัตร[09/02/2563]
 378.มอบเกียรติบัตร[01/02/2563]
 379.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2563]
 380.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2563]
 381.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2563]
 382.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2563]
 383.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2563]
 384.มอบทุน[20/01/2563]
 385.มอบเกียรติบัตร[20/01/2563]
 386.มอบเกียรติบัตร[20/01/2563]
 387.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2563]
 388.กิจกรรมวันครู[19/01/2563]
 389.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2563]
 390.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2563]
 391.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2563]
 392.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2563]
 393.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2563]
 394.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2563]
 395.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2563]
 396.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2563]
 397.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2563]
 398.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2563]
 399.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2563]
 400.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2563]


หน้าแรก