รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน ประจำปี 2563
    วันที่ 9  ธันวาคม  2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน ประจำปี  2563  มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลยะลา  เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้
รายการที่  1  การแข่งขันเทนนิส  PTT  ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ  ประจำปี 2563  ภาคใต้   ครั้งที่  6  ณ  จังหวัดพังงา 
  1. เด็กชายอิงพล  อินนุพัฒน์  ป.4/1 
 ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ   ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี
  1.  เด็กหญิงปารมี  ทัดแก้ว  ป.6/3 
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 12  ปี
รายการที่  2  การแข่งขันเทนนิส  Juniors  Tennis  Championships  2020  ของ  All Thailand  ณ  หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  1.  เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  ดิษฐวิชัย ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  8  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ประเภทหญิงคู่  อายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัชรวิวรรธณ์  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอับดับ  2  ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน  8  ปี
  1.  เด็กหญิงชญานิน  แก้วเกาะสะบ้า  ป.1/3
 ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับที่  3  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 8 ปี
  1.  เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย  ป.5/6
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน 10  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ประเภทหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  13  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  11  ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประเภทหญิงคู่      อายุไม่เกิน  13  ปี


ประทีป -ภาพ / ศิริพร - ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-12-2563
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 9 / 16
 401.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2563]
 402.5 ธันวามหาราช [08/12/2563]
 403.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2563]
 404.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2563]
 405.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2563]
 406.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2563]
 407.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2563]
 408.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2563]
 409.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2563]
 410.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2563]
 411.แสดงความยินดี[19/11/2563]
 412.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2563]
 413.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2563]
 414.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2563]
 415.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2563]
 416.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2563]
 417.ถวายพระพร[13/11/2563]
 418.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2563]
 419.ขวัญกำลังใจ[13/11/2563]
 420.ถวายพระพร[12/11/2563]
 421.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2563]
 422.รับครูใหม่[10/11/2563]
 423.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2563]
 424.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2563]
 425.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2563]
 426.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2563]
 427.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2563]
 428.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2563]
 429.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2563]
 430.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2563]
 431.มอบเกียรติบัตร[07/10/2563]
 432.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2563]
 433.เกษียณอายุ[01/10/2563]
 434.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2563]
 435.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2563]
 436.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2563]
 437.มอบเกียรติบัตร[18/09/2563]
 438.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2563]
 439.ครุมุทิตา[08/09/2563]
 440.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2563]
 441.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2563]
 442.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2563]
 443.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2563]
 444.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2563]
 445.มอบเกียรติบัตร[26/08/2563]
 446.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2563]
 447.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2563]
 448.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2563]
 449.ขวัญกำลังใจ[20/08/2563]
 450.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2563]


หน้าแรก