รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
    วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ได้มอบรางวัล การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ General English Proficiency Test ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแข่งขันทั้งหมด 3 รายการ ผลการทดสอบ มีดังนี้
1. เด็กหญิงครองขวัญ พิสุทธิ์ธนวัฒน์  ชั้น ป.5/1 ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้น ป.5
2. เด็กหญิงวรรณปภัทร จันทร์จำเนียร  ชั้น ป.1/3 ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้น ป.1
3. เด็กชายกษิดิศ จันทร์แก้ว ชั้น ป.1/2 ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้น ป.1
   ประทีป/ภาพ- กามารูเด็ง/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-01-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 11 / 16
 501.มอบของที่ระลึก[11/03/2564]
 502.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2564]
 503.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2564]
 504.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2564]
 505.มอบเกียรติบัตร[06/03/2564]
 506.ทำบุญตักบาตร[03/03/2564]
 507.มอบเกียรติบัตร[03/03/2564]
 508.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2564]
 509.มอบเกียรติบัตร[27/02/2564]
 510.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2564]
 511.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2564]
 512.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2564]
 513.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2564]
 514.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2564]
 515.ขอแสดงความยินดี[17/02/2564]
 516.ธารน้ำใจ[10/02/2564]
 517.ขอแสดงความยินดี[09/02/2564]
 518.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2564]
 519.ประชุมบุคลากร[05/02/2564]
 520.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2564]
 521.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2564]
 522.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2564]
 523.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2564]
 524.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2564]
 525.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2564]
 526.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2564]
 527.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2564]
 528.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2564]
 529.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2564]
 530.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2564]
 531.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2564]
 532.กิจกรรมวันครู[17/01/2564]
 533."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2564]
 534.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2564]
 535.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2564]
 536.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2564]
 537.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2564]
 538.เยี่ยมป่วย[19/12/2564]
 539.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2564]
 540.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2564]
 541.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2564]
 542.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2564]
 543.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2564]
 544.มอบเกียรติบัตร[03/12/2564]
 545.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2564]
 546.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2564]
 547.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2564]
 548.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2564]
 549.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2564]
 550.มอบเกียรติบัตร[28/11/2564]


หน้าแรก