รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
    วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ได้มอบรางวัล การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ General English Proficiency Test ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแข่งขันทั้งหมด 3 รายการ ผลการทดสอบ มีดังนี้
1. เด็กหญิงครองขวัญ พิสุทธิ์ธนวัฒน์  ชั้น ป.5/1 ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้น ป.5
2. เด็กหญิงวรรณปภัทร จันทร์จำเนียร  ชั้น ป.1/3 ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้น ป.1
3. เด็กชายกษิดิศ จันทร์แก้ว ชั้น ป.1/2 ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้น ป.1
   ประทีป/ภาพ- กามารูเด็ง/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-01-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 3 / 16
 101.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 25[06/10/2564]
 102.งาน “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน เกษียณสดุดี” ของศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[23/09/2564]
 103.ครบรอบ 66 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลยะลา[23/09/2564]
 104.เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2562[16/09/2564]
 105.“ตลาดนัดความดี ตามวิถีพอเพียง” [12/09/2564]
 106.งาน “ประทีปยังสว่าง ในวันที่วางพาย” โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สพป.ยล.1[12/09/2564]
 107.มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลยะลา ณ จังหวัดพัทลุง และของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่[10/09/2564]
 108.กิจกรรมเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา [01/09/2564]
 109.มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา[30/08/2564]
 110.การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน ม.อ.วิชาการ 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี[30/08/2564]
 111.ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง (Market Of Good People Activity) [30/08/2564]
 112.โครงการอบรมค่ายคุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562 [19/08/2564]
 113.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [09/08/2564]
 114.ต้อนรับการเดินทางกลับยะลาของตัวแทนนักเรียนไทยที่ไปคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ[09/08/2564]
 115.กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)[08/08/2564]
 116.วันแม่กิจกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562[08/08/2564]
 117.รายละเอียดกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา : สพป.ยล.1[07/08/2564]
 118.นักเรียนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาบนเวทีระดับนานาชาติ[06/08/2564]
 119.ครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดยะลา[03/08/2564]
 120.การแข่งขัน AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2019 [03/08/2564]
 121.เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย[03/08/2564]
 122.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[01/08/2564]
 123.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [30/07/2564]
 124.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2564]
 125.โครงการประกวดBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย[30/07/2564]
 126.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2564]
 127.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2564]
 128.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2564]
 129.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2564]
 130.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2564]
 131.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2564]
 132.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2564]
 133.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2564]
 134.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2564]
 135.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2564]
 136.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2564]
 137.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2564]
 138.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2564]
 139.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2564]
 140. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2564]
 141.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2564]
 142.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2564]
 143.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2564]
 144.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2564]
 145.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2564]
 146.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2564]
 147.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2564]
 148.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2564]
 149.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2564]
 150.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2564]


หน้าแรก