รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
    วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ได้มอบรางวัล การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ General English Proficiency Test ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแข่งขันทั้งหมด 3 รายการ ผลการทดสอบ มีดังนี้
1. เด็กหญิงครองขวัญ พิสุทธิ์ธนวัฒน์  ชั้น ป.5/1 ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาคใต้ ระดับชั้น ป.5
2. เด็กหญิงวรรณปภัทร จันทร์จำเนียร  ชั้น ป.1/3 ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้น ป.1
3. เด็กชายกษิดิศ จันทร์แก้ว ชั้น ป.1/2 ได้รับคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดยะลา ระดับชั้น ป.1
   ประทีป/ภาพ- กามารูเด็ง/ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-01-2564
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 9 / 16
 401.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2564]
 402.5 ธันวามหาราช [08/12/2564]
 403.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2564]
 404.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2564]
 405.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2564]
 406.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2564]
 407.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2564]
 408.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2564]
 409.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2564]
 410.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2564]
 411.แสดงความยินดี[19/11/2564]
 412.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2564]
 413.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2564]
 414.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2564]
 415.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2564]
 416.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2564]
 417.ถวายพระพร[13/11/2564]
 418.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2564]
 419.ขวัญกำลังใจ[13/11/2564]
 420.ถวายพระพร[12/11/2564]
 421.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2564]
 422.รับครูใหม่[10/11/2564]
 423.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2564]
 424.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2564]
 425.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2564]
 426.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2564]
 427.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2564]
 428.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2564]
 429.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2564]
 430.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2564]
 431.มอบเกียรติบัตร[07/10/2564]
 432.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2564]
 433.เกษียณอายุ[01/10/2564]
 434.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2564]
 435.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2564]
 436.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2564]
 437.มอบเกียรติบัตร[18/09/2564]
 438.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2564]
 439.ครุมุทิตา[08/09/2564]
 440.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2564]
 441.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2564]
 442.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2564]
 443.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2564]
 444.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2564]
 445.มอบเกียรติบัตร[26/08/2564]
 446.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2564]
 447.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2564]
 448.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2564]
 449.ขวัญกำลังใจ[20/08/2564]
 450.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2564]


หน้าแรก