รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
     ด้วยโรงเรียนบ้านพรุ และโรงเรียนบ้านจำปูน ได้ประกาศรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้มเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
รับสมัครระหว่างวันที่  ๑๙-๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาราชการ
รายละเอียดดังแนบไฟล์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-09-2556
ไฟล์ที่แนบมา
1.ไฟล์แนบที่ 1 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 110.22 KB
2.ไฟล์แนบที่ 2 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 109.88 KB
3.ไฟล์แนบที่ 3 (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 113.64 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้า 6 / 13
 251.ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ[24/01/2556]
 252.ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป[24/01/2556]
 253.การลงทะเบียนร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2559[14/01/2556]
 254.ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒[08/01/2556]
 255.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศเพิ่มเติมครั้งที่ ๒[30/12/2556]
 256.ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา[16/12/2556]
 257.สรุปรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 12/2558[02/12/2556]
 258.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันที่เป็นเชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557[02/12/2556]
 259.ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ยะลา เขต 1 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558[01/12/2556]
 260.ตัวอย่างแบบ ขร4[26/11/2556]
 261.ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ[25/11/2556]
 262.เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอเครื่องราชฯ[19/11/2556]
 263.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่่วคราวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.ยะลา เขต ๑ ครั้งที่ ๒ ปีพ.ศ.๒๕๕๘[13/11/2556]
 264.สำรวจข้อมูลผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต[13/11/2556]
 265.บัตรเหรียญราชการชายแดน[09/11/2556]
 266.แนวปฏิบัติในการรับรองเอกสารประกอบใบสมัครและเอกสารการประเมินประวัติและผลงาน[05/11/2556]
 267.ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน[03/11/2556]
 268.ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลามฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย[26/10/2556]
 269.เชิญประชุมลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์[20/10/2556]
 270.สรุปมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘[15/10/2556]
 271.การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 [01/10/2556]
 272.การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)[01/10/2556]
 273.ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล "เพชรเสมายะลา เขต 1" ประจำปี พ.ศ.2558[28/09/2556]
 274.การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)[07/09/2556]
 275.การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558[07/09/2556]
 276.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558[07/09/2556]
 277.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)[07/09/2556]
 278.สพท.ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี2558[03/09/2556]
 279.ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล[02/09/2556]
 280.ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)[02/09/2556]
 281.บัญชีรายละเอียดพนักงานราชการ มีตัว 1 กันยายน 2558[02/09/2556]
 282.แก้ไขบัญชีรายละเอียดลูกจ้างประจำ[01/09/2556]
 283.สรุปมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘[01/09/2556]
 284.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559[31/08/2556]
 285.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู[14/08/2556]
 286.ร.ร.บ้านรามัน/บ้านแหลมทรายประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[09/08/2556]
 287.สพป.ยะลา เขต ๑ รับย้ายศึกษานิเทศก์[06/08/2556]
 288.ร.ร.บ้านรามัน/บ้านแหลมทราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[04/08/2556]
 289.สรุปมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘[24/07/2556]
 290.เหรียญราชการชายแดน[23/07/2556]
 291.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[21/07/2556]
 292.ตารางเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ปี พ.ศ. 2558[08/07/2556]
 293.ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1[07/07/2556]
 294.ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา[07/07/2556]
 295.การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)[07/07/2556]
 296.สพป.ยะลา เขต 3 รับย้าย ผอ. และ รอง ผอ.โรงเรียน[03/07/2556]
 297.การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ[01/07/2556]
 298.ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)[25/06/2556]
 299.โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ[23/06/2556]
 300.สพป.ปัตตานี เขต 3 รับย้าย ผอ. และ รอง ผอ. สถานศึกษา 13 ตำแหน่ง[22/06/2556]


หน้าแรก