รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ตามประกาศโรงเรียนคุรุประชาสรรค์  เรื่อง  ซื้อวจัดซื้อหมึก/ตลับหมึกสำนักงาน  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  1  ราย
รายละเอียดที่ประกาศ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-06-2562
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศรายชื่่อผู้ชนะเสนอราคา (ชนิดไฟล์ docx) ขนาดไฟล์ 41.97 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
  1 หน้า 1 / 1
 1.กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [12/10/2562]
 2.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[14/06/2562]
 3.เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการการศึกษา ๒๕๖๒[13/05/2562]
 4.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสี “ คุรุฯ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 [13/03/2562]
 5.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[30/11/2562]
 6.ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา[16/11/2562]
 7.ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา[15/11/2562]
 8.ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา[14/11/2562]
 9.ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา[14/11/2562]
 10.ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา[14/11/2562]
 11.กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[19/10/2562]
 12.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [19/10/2562]
 13.กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐[01/11/2562]
 14.ประกาศ การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ[21/08/2562]
 15.กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖[16/03/2562]
 16.กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และวันเด็กประจำปี ๒๕๕๗[27/12/2562]
 17.จัดกิจกรรมวันสนทรภู่[24/06/2562]
 18.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[04/06/2562]
 19.คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศโรงเรียน [21/05/2562]
 20.กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [14/05/2562]


หน้าแรก