รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนบ้านตะโละ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โทรทัศน์ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ตามโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-06-2562
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศ (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 119.02 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านตะโละ
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุจัดห้องเรียน[04/08/2562]
 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อลำโพงช่วยสอนแบบพกพา[01/07/2562]
 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โทรทัศน์ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ตามโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[17/06/2562]
 4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน[28/05/2562]
 5.โครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิดสานใจ[23/02/2562]
 6.ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ[18/11/2562]
 7.การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ[21/08/2562]
 8.ประกาศ : ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน[10/08/2562]
 9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา[06/08/2562]
 10.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกประถมศึกษา[05/08/2562]
 11.ประกาศ : รับสมัครพนังานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา (แก้ไขใหม่)[02/08/2562]
 12.รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกประถมศึกษา[29/07/2562]
 13.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา[29/07/2562]
 14.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา [22/07/2562]
 15.ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ[16/03/2562]
 16.ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละ เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ[03/02/2562]
 17.ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล[19/01/2562]
 18.โรงเรียนบ้านยะต๊ะมาศึกษาดูงาน[12/12/2562]
 19.โรงเรียนบ้านนาเตยมาศึกษาดูงาน[09/12/2562]
 20.ต้อนรับ "ครูย้าย" มาใหม่[27/05/2562]
 21.จัดเลี้ยงค้างคืน "ส่งครูย้าย" ณ เกาะยอ สงขลา[27/05/2562]


หน้าแรก