รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนบ้านปาแตรายอ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2562
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศ (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 49.00 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านปาแตรายอ
  1 หน้า 1 / 1
 1.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[18/07/2562]
 2.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[15/07/2562]
 3.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[03/07/2562]
 4.ประกาศซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมนโยบายต้นสังกัดและนโยบายภาครัฐ[03/07/2562]
 5.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[19/06/2562]
 6.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[19/06/2562]
 7.ประกาศโรงเรียนบ้านปาแตรายอ เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์[23/05/2562]
 8.ประกาศ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน [15/05/2562]
 9.ประกาศโรงเรียนบ้านปาแตรายอ เรื่อง ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ [15/05/2562]
 10.ประกาศ โรงเรียนบ้านปาแตรายอ[26/03/2562]
 11.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[18/03/2562]
 12.ประกาศโรงเรียนบ้านปาแตรายอ [18/03/2562]
 13.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[13/03/2562]
 14.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[13/03/2562]
 15.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[07/02/2562]
 16.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[29/01/2562]
 17.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[24/12/2562]
 18.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[24/12/2562]
 19.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[14/11/2562]
 20.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[14/11/2562]
 21.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[14/11/2562]
 22.เผยแพร่ผลงานวิชาการ (นางสาวรอหานี อับดุลเลาะ)[08/11/2562]
 23.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา[04/09/2562]
 24.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[03/09/2562]
 25.ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่่งพนักงานรักษาความปลอดภัย[16/08/2562]
 26.การจัดซื้อโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์(แก้ไข)[25/08/2562]
 27.ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก งานหลังคา ฝาผนัง ประตูและทาสี[24/12/2562]
 28.ประกวดกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้[17/06/2562]


หน้าแรก