รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
    ด้วยโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาดังนี้.........สุทธิภัทร:ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-01-2563
ไฟล์ที่แนบมา
1.รายละเอียด (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 84.65 KB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
  1 2 หน้า 1 / 2
 1.กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการ ๒๕๖๓[30/11/2563]
 2.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[02/11/2563]
 3.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[05/10/2563]
 4.การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[03/01/2563]
 5.กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒[11/10/2563]
 6.พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[28/08/2563]
 7.ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[06/06/2563]
 8.กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[07/05/2563]
 9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก[11/04/2563]
 10.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[10/04/2563]
 11.ประกาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562[05/04/2563]
 12.การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562[22/01/2563]
 13.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[08/11/2563]
 14.ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑[17/07/2563]
 15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก[24/05/2563]
 16.ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน[23/05/2563]
 17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก[08/05/2563]
 18.ประกาศยกเลิการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีการศึกษา 2561[19/03/2563]
 19.ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีการศึกษา 2561[14/03/2563]
 20.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[31/01/2563]
 21.ประกาศ ราคากลางค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า[23/01/2563]
 22.ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร[17/01/2563]
 23.เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[15/01/2563]
 24.กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐[30/10/2563]
 25.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกภาษาจีน)[09/10/2563]
 26.ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง[28/09/2563]
 27.ประชุมผู้ปกครอง[25/05/2563]
 28.ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[09/05/2563]
 29.มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [22/03/2563]
 30.จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ[22/03/2563]
 31.มารดาอดีตครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ถึงแก่กรรม[06/03/2563]
 32.กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๕๙[29/10/2563]
 33.พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ [24/08/2563]
 34.จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปี๒๕๕๙[22/08/2563]
 35.ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด/มอบห้องสมุดเอไอเอ[13/07/2563]
 36.ขอเชิญร่วมงานศพมารดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ [18/01/2563]
 37.ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยวิธีตกลงราคา[17/11/2563]
 38.ประกาศการจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบสามัญ 336 และอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โดยวิธีตกลงราคา[17/11/2563]
 39.ประชุมผู้ปกครอง[05/11/2563]
 40.กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘[31/10/2563]
 41.ประกาศการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีพิเศษ[17/09/2563]
 42.มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต[04/09/2563]
 43.ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[01/09/2563]
 44.การจัดซื้อโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ[20/08/2563]
 45.จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ [03/08/2563]
 46.แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่[02/06/2563]
 47.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย[28/05/2563]
 48.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ[25/05/2563]
 49.ประชุมผู้ปกครอง[19/05/2563]
 50.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[12/05/2563]


หน้าแรก