รายละเอียดข่าวสาร : โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

รายงานการประเมินตนเอง
    โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามประกันคุณภาพภายในพุทธศักราช ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดที่แนบไฟล์ดังนี้ ..................สุทธิภัทร./ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-05-2564
ไฟล์ที่แนบมา
1.ประกาศ (ชนิดไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
  1 2 หน้า 1 / 2
 1.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[06/07/2564]
 2.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[28/01/2564]
 3.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[24/01/2564]
 4. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕[30/12/2564]
 5.กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔[18/10/2564]
 6.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[13/10/2564]
 7.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[13/10/2564]
 8.เผ่ยแพร่ผลงานวิชาการ[13/10/2564]
 9.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[08/07/2564]
 10.รายงานการประเมินตนเอง[17/05/2564]
 11.เลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[04/05/2564]
 12.รับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๔[15/01/2564]
 13.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[11/01/2564]
 14.กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการ ๒๕๖๓[30/11/2564]
 15.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[02/11/2564]
 16.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[05/10/2564]
 17.การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[03/01/2564]
 18.กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒[11/10/2564]
 19.พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์[28/08/2564]
 20.ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[06/06/2564]
 21.กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[07/05/2564]
 22.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก[11/04/2564]
 23.เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[10/04/2564]
 24.ประกาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562[05/04/2564]
 25.การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562[22/01/2564]
 26.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[08/11/2564]
 27.ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑[17/07/2564]
 28.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก[24/05/2564]
 29.ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน[23/05/2564]
 30.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก[08/05/2564]
 31.ประกาศยกเลิการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีการศึกษา 2561[19/03/2564]
 32.ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีการศึกษา 2561[14/03/2564]
 33.เผยแพร่ผลงานวิชาการ[31/01/2564]
 34.ประกาศ ราคากลางค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า[23/01/2564]
 35.ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร[17/01/2564]
 36.เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[15/01/2564]
 37.กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐[30/10/2564]
 38.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกภาษาจีน)[09/10/2564]
 39.ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง[28/09/2564]
 40.ประชุมผู้ปกครอง[25/05/2564]
 41.ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ[09/05/2564]
 42.มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ [22/03/2564]
 43.จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ[22/03/2564]
 44.มารดาอดีตครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ถึงแก่กรรม[06/03/2564]
 45.กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๕๙[29/10/2564]
 46.พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ [24/08/2564]
 47.จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปี๒๕๕๙[22/08/2564]
 48.ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด/มอบห้องสมุดเอไอเอ[13/07/2564]
 49.ขอเชิญร่วมงานศพมารดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ [18/01/2564]
 50.ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยวิธีตกลงราคา[17/11/2564]


หน้าแรก