ยินดีต้อนรับรองผู้.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ร่วมรับเสด็จ

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
รองผู้ว่าจังหวัดยะ.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
สอบ NT ของนักเรียนชั้.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
มอบรางวัลยอดนักออม.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
เลือกตั้งสภานักเรี.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ดูกิจกรรมทั้งหมด