เข้าร่วม “วันสมเด็จ.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
กิจกรรม เดิน -วิ่ง 89 น.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ร่วมกันต้อนรับผู้อ.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ยินดีต้อนรับรองผู้.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ร่วมรับเสด็จ

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
รองผู้ว่าจังหวัดยะ.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ดูกิจกรรมทั้งหมด