ผลแข่งขันทักษะวิชา.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ประกวดร้องเพลงลูกท.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ร่วมพิธีเปิดงานมหก.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
มุทิตาจิตแด่คุณครู.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ร้อยรักรวมใจ สานสาย.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
กิกจรรมสืบสานประเพ.

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ดูกิจกรรมทั้งหมด