หน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

(06/07/2565)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(28/01/2565)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(24/01/2565)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(30/12/2564)   การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
(18/10/2564)  กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(13/10/2564)  เผ่ยแพร่ผลงานวิชาการ
(13/10/2564)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(13/10/2564)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(08/07/2564)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(17/05/2564)  รายงานการประเมินตนเอง
(04/05/2564)  เลื่อนกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
(15/01/2564)  รับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๔
(11/01/2564)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(30/11/2563)  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการ ๒๕๖๓
(02/11/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(05/10/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(03/01/2563)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(11/10/2562)  กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
(28/08/2562)  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(06/06/2562)  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(07/05/2562)  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(11/04/2562)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก
(10/04/2562)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(05/04/2562)  ประกาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
(22/01/2562)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(08/11/2561)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(17/07/2561)  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑
(24/05/2561)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก
(23/05/2561)  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน
(08/05/2561)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก
(19/03/2561)  ประกาศยกเลิการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีการศึกษา 2561
(14/03/2561)  ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีการศึกษา 2561
(31/01/2561)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(23/01/2561)  ประกาศ ราคากลางค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
(17/01/2561)  ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(15/01/2561)  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(30/10/2560)  กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
(09/10/2560)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกภาษาจีน)
(28/09/2560)  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(25/05/2560)  ประชุมผู้ปกครอง
(09/05/2560)  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(22/03/2560)  จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ
(22/03/2560)  มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
(06/03/2560)  มารดาอดีตครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ถึงแก่กรรม
(29/10/2559)  กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
(24/08/2559)  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(22/08/2559)  จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปี๒๕๕๙
(13/07/2559)  ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด/มอบห้องสมุดเอไอเอ
(18/01/2559)  ขอเชิญร่วมงานศพมารดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(17/11/2558)  ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยวิธีตกลงราคา

  1 2 page 1 / 2