หน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

(30/11/2563)  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการ ๒๕๖๓
(02/11/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(05/10/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(03/01/2563)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(11/10/2562)  กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
(28/08/2562)  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(06/06/2562)  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(07/05/2562)  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(11/04/2562)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก
(10/04/2562)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(05/04/2562)  ประกาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
(22/01/2562)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(08/11/2561)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(17/07/2561)  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑
(24/05/2561)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก
(23/05/2561)  ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน
(08/05/2561)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก
(19/03/2561)  ประกาศยกเลิการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีการศึกษา 2561
(14/03/2561)  ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ปีการศึกษา 2561
(31/01/2561)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(23/01/2561)  ประกาศ ราคากลางค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
(17/01/2561)  ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(15/01/2561)  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(30/10/2560)  กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
(09/10/2560)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (วิชาเอกภาษาจีน)
(28/09/2560)  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(25/05/2560)  ประชุมผู้ปกครอง
(09/05/2560)  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(22/03/2560)  จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ
(22/03/2560)  มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
(06/03/2560)  มารดาอดีตครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ถึงแก่กรรม
(29/10/2559)  กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
(24/08/2559)  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(22/08/2559)  จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปี๒๕๕๙
(13/07/2559)  ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด/มอบห้องสมุดเอไอเอ
(18/01/2559)  ขอเชิญร่วมงานศพมารดาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(17/11/2558)  ประกาศจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยวิธีตกลงราคา
(17/11/2558)  ประกาศการจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบสามัญ 336 และอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โดยวิธีตกลงราคา
(05/11/2558)  ประชุมผู้ปกครอง
(31/10/2558)  กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(17/09/2558)  ประกาศการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีพิเศษ
(04/09/2558)  มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต
(01/09/2558)  ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(20/08/2558)  การจัดซื้อโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีพิเศษ
(03/08/2558)  จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(02/06/2558)  แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่
(28/05/2558)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย
(25/05/2558)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
(19/05/2558)  ประชุมผู้ปกครอง
(12/05/2558)  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1 2 page 1 / 2