หน้ารวมข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาลยะลา

(08/03/2566)  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม
(25/01/2566)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
(25/01/2566)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
(25/01/2566)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
(25/01/2566)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เด็กเงื่อนไขพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566
(09/05/2565)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
(10/03/2565)  ประกาศผลการสอบ ห้องเรียน IEP ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565
(23/02/2565)  การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา ครัั้งที่ 1/2565
(01/02/2565)  ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
(11/01/2565)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราปฐมวัย
(10/01/2565)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู...
(29/12/2564)  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฐมวัย
(29/12/2564)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(15/08/2564)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(01/05/2564)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(28/04/2564)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(18/03/2564)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
(18/03/2564)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
(18/03/2564)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
(18/12/2563)  เผยแพร่ผลงาน นางรัชฎาภรณ์ เพชรมณี
(16/12/2563)  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
(05/11/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(19/10/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(18/06/2563)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(24/03/2563)   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(24/03/2563)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(11/03/2563)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(08/01/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(28/11/2562)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(02/11/2561)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฐมวัย
(20/10/2561)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(01/10/2561)   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(01/10/2561)   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(01/10/2561)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(23/03/2561)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(23/03/2561)   เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(26/09/2560)  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(23/05/2560)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนอนุบาลยะลา
(19/03/2560)  การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(19/03/2560)  การมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(14/03/2560)  รายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นบริบาล 1 (3ขวบ)
(11/12/2558)  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลา
(02/12/2558)  สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
(21/08/2558)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา
(08/06/2558)  บิดาข้าราชการครูเสียชีวิต
(15/05/2558)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
(07/11/2557)  มารดาครูอนุบาลยะลา ถึงแก่กรรม
(01/08/2557)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ108ล/30 โรงเรียนอนุบาลยะล...
(17/07/2557)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนปฐมวัย)
(16/07/2557)  ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่องให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา มารายงานตัวเพิ่มเติม

  1 2 page 1 / 2