การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูฯ(แบบใหม่) 
 การพัฒนา ขรก.ครูฯก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ ชพ., ชช. 
 แบบฟอร์มการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (เอกสารหมายเลข 4) 
 23/08/2562 แจ้งการโอนเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประม.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 21/08/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ต.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 19/08/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 19/08/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 08/08/2562 สพป.นราธิวาส เขต ๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
More all