ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559  
 ดาวน์โหลดเอกสารข้อสังเกตและข้อบกพร่องต่างๆ ในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
 การพัฒนา ขรก.ครูฯก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ ชพ., ชช. 
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 
 22/06/2561 รายการจัดซื้อ วัสดุโครงการการจัดการเรียนรู้ Active Learning[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 22/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการจัดการเรียนรู้ .[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 22/06/2561 รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการ Active Learning[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 22/06/2561 รายงานจัดซื้อ ซื้อวัสดุโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 20/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการจัดการเรียนรู้ .[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
More all