ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559  
 ดาวน์โหลดเอกสารข้อสังเกตและข้อบกพร่องต่างๆ ในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
 การพัฒนา ขรก.ครูฯก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ ชพ., ชช. 
 11/10/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 11/10/2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายชั่วโมงอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.60[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]  
 08/10/2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2560[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 08/10/2560 โอนเงินค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือนกันยายน 2560[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 07/10/2560 แจ้งโอนเงินค่าจ้างรายเดือนอิสลามศึกษาเดือน ก.ย.60[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
More all