การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูฯ(แบบใหม่) 
 การพัฒนา ขรก.ครูฯก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ ชพ., ชช. 
 แบบฟอร์มการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (เอกสารหมายเลข 4) 
 04/04/2562 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 01/04/2562 การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูฯ(แบบใหม่)[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 29/03/2562 แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 27/03/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในกาจ.[กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์]
 19/03/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษ.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
More all