การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูฯ(แบบใหม่) 
 การพัฒนา ขรก.ครูฯก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะ ชพ., ชช. 
 แบบฟอร์มการเลือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (เอกสารหมายเลข 4) 
 18/06/2562 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อ.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 14/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุแต่งตั้ง.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 12/06/2562 แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 10/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็.[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 10/06/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
More all