13/02/2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาลดเวลาเรียน เพิ่. [โรงเรียนวังธราธิปวิทยา]  
 12/02/2562 ประกาศโรงเรียนคุรุชนพัฒนา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง [โรงเรียนคุรุชนพัฒนา]  
 12/02/2562  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ โค. [โรงเรียนบ้านกรงปินัง]  
 11/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการเกษตรเพื่ออาหาร. [โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา]
 10/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ. [โรงเรียนบ้านกรงปินัง]
 07/02/2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [โรงเรียนบ้านปาแตรายอ]
More all