31/10/2559 เปิดภาคเรียนที่2/2559 [โรงเรียนบ้านแบหอ]  
 29/10/2559 กำหนดเปิดภาคเรียน ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ [โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์]  
 24/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ว. [โรงเรียนบ้านบาตัน]  
 22/09/2559 ประกาศราคากลาง รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า [โรงเรียนบ้านคูวอ]
 22/09/2559 ประกาศราคากลาง รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา [โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง]
 22/09/2559 ประกาศราคากลาง รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า [โรงเรียนบ้านธารแร่]
More all