13/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเ. [โรงเรียนบ้านนาเตย]  
 12/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการเช่าใช้อินเตอร์เน็ต [โรงเรียนบ้านปูลัย]  
 12/12/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโฟมบอร์ดสารสนเทศทางก. [โรงเรียนวังธราธิปวิทยา]  
 12/12/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มอาหา. [โรงเรียนวังธราธิปวิทยา]
 12/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา [โรงเรียนบ้านคูวอ]
 11/12/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [โรงเรียนบ้านไม้แก่น]
More all