(06/06/2562)  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(07/05/2562)  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(11/04/2562)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยวิ.
(10/04/2562)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(05/04/2562)  ประกาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ปี.
(22/01/2562)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษา.
(08/11/2561)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(17/07/2561)  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัม.
(24/05/2561)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค.
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด