(05/10/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(03/01/2563)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษา.
(11/10/2562)  กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
(28/08/2562)  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(06/06/2562)  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(07/05/2562)  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(11/04/2562)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยวิ.
(10/04/2562)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(05/04/2562)  ประกาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ปี.
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด