(15/01/2564)  รับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๔
(11/01/2564)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(30/11/2563)  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการ ๒๕๖๓
(02/11/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(05/10/2563)  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(03/01/2563)  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษา.
(11/10/2562)  กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
(28/08/2562)  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
(06/06/2562)  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด