(28/02/2562)  ประกาศโรงเรียนคุรุชนพัฒนา
(12/02/2562)  ประกาศโรงเรียนคุรุชนพัฒนา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
(30/08/2561)  ประกาศโรงเรียนคุรุชนพัฒนา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีง.
(01/04/2561)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(19/03/2561)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(20/08/2558)  ประกาศจัดซื้อโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่ว.
(26/02/2558)  ประกาศโรงเรียนคุรุชนพัฒนา เรื่องการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(16/02/2558)  ประกาศโรงเรียนคุรุชนพัฒนา เรื่องการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด