2001 ผู้ขึ้นบัณชีครูผู้ช่วย - กัสตูรา มะเระ (4 ต.ค. 2559)
   2000 เรียกคนที่ขึ้นบัญชี - อามีเนาะ นาเกะ (2 ต.ค. 2559)
   1999 การเรียกบัญจุ - ครูอนุบาล (27 ก.ย. 2559)
   1998 ครูที่กังวล - นานา (27 ก.ย. 2559)
   1997 วฐ.ครับ - รอฮีม (26 ก.ย. 2559)
More all
อ่านก่อนค่ะ!
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ถาม-ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1
ขอสงวนสิทธิ์
1. ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม ก่อนนำเสนอสู่สาธารณะ
2. ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์

เขียนคำถาม                login