ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

เนื้อหา

                                                            บทความทางวินัย
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

   ที่          ประจำเดือน                                เรื่อง                         ดาวน์โหลดเอกสาร     
 1 ตุลาคม 2560  จัดซื่้อพัสดุโดยทุจริตมีสิทธฺิถูกไล่ออก  โหลดเอกสาร
 2 ธันวาคม 2560  ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 1   โหลดเอกสาร
 3 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เสนอราคาไม่ส่งแคตตาล็อก ผิดพลาดเล็กน้อยหรือสาระสำคัญ  โหลดเอกสาร
 4 มีนาคม 2561  ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 2  โหลดเอกสาร
 5 พฤษภาคม 2561  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีผู้เสนอราคารายเดียวส่วนราชการ
 สามารถยกเลิกได้หรือไม่
 โหลดเอกสาร
 6 มิถุนายน  2561  การลงโทษนักเรียน  โหลดเอกสาร
7 กรกฎาคม  2561  ทำแล้ว บอกเลิกสัญญาโดยอ้างเหตุผลอื่นที่ไม่ได้ระบุในสัญญาทำได้   หรือไม่ โหลดเอกสาร
8 ตุลาคม  2561  มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับศิษย์ผิดวินัยรายแรง โหลดเอกสาร
9 พฤศจิกายน  2561  ตีเพราะหวังดีผิดหรือไม่ โหลดเอกสาร
10 ธันวาคม  2561  เอาเงินอาหารกลางวันไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมีสิทธิ์ติดคุก โหลดเอกสาร
11 มกราคม  2562  นำรถของทางราชการไปงานแต่งงา่นลูกมีสิทธิ์ติดคุก โหลดเอกสาร
12 กุมภาพันธ์  2562  รับเงินแป๊ะเจี๊ยะ = รับสินบน โหลดเอกสาร
13 มีนาคม  2562  เอารถราชการไปใช้ส่วนตัว คุก 5 ปี โหลดเอกสาร