ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์
เนื้อหา

บทความทางวินัย

                                                            บทความทางวินัย
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

   ที่          ประจำเดือน                                เรื่อง                         ดาวน์โหลดเอกสาร     
 1 ตุลาคม 2560  จัดซื่้อพัสดุโดยทุจริตมีสิทธฺิถูกไล่ออก  โหลดเอกสาร
 2 ธันวาคม 2560  ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 1   โหลดเอกสาร
 3 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้เสนอราคาไม่ส่งแคตตาล็อก ผิดพลาดเล็กน้อยหรือสาระสำคัญ  โหลดเอกสาร
 4 มีนาคม 2561  ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 2  โหลดเอกสาร
 5 พฤษภาคม 2561  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา มีผู้เสนอราคารายเดียวส่วนราชการ
สามารถยกเลิกได้หรือไม่
 โหลดเอกสาร