ผู้บริหาร

 

ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง

ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์

เนื้อหา

เจตจำนงสุจริต สพป.ยล.1


เจตจำนงสุจริต สพป.ยล.1 มี 3  ภาษา

               ภาษาไทย     

           ภาษาอังกฤษ               

           ภาษามาลายู