ผู้บริหาร

 

ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง

ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์

เนื้อหา

คำสั่งมอบหมายงาน สพป.ยล.1

 

      คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษายะลา เขต ๑
 ที่ ๑๘๕/๒๕๖๑
          เรื่อง   การมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
     และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติและรับผิดชอบ