ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์
 

เนื้อหา

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ยล.1

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

    ที่                  ประจำเดือน                        ประจำปี                ดาวน์โหลดเอกสาร                   หมายเหตุ        
1 ตุลาคม 2560 โหลดเอกสาร .PDF  
2 พฤศจิกายน 2560 โหลดเอกสาร .PDF  
3 ธันวาคม 2560 โหลดเอกสาร .PDF  
4 มกราคม 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
5 กุมภาพันธ์ 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
6 มีนาคม 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
7 เมษายน 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
8 พฤษภาคม 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
9 มิถุนายน 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
10 กรกฎาคม 2561 โหลดเอกสาร .PDF   
11 สิงหาคม 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
12 กันยายน 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
13 ตุลาคม 2561 โหลดเอกสาร .PDF