ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

เนื้อหา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1