ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์
เนื้อหา

ผลการสอบ NT

ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2555-2560

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ระดับ  ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557  ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
ระดับประเทศ  ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์  ดาวน์โหลดไฟล์   ดาวน์โหลดไฟล์  

 

าวน์โหลดไฟล์

 

ด่าวน์โหลดไฟล์

ระดับสังกัด  ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์     ดาวน์โหลดไฟล์   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์   ดาวน์โหลดไฟล์  
ระดับโรงเรียน  ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์   ดาวน์โหลดไฟล์