ผู้บริหาร

 

นายนพพร มากคงแก้ว

ผู้อำนวยการ สพป.ยล.๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

เนื้อหา

ผลการสอบ NT

ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2555-2558

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ระดับ  ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557  ปีการศึกษา 2558
ระดับประเทศ  ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์  ดาวน์โหลดไฟล์   ดาวน์โหลดไฟล์  
ระดับสังกัด  ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์     ดาวน์โหลดไฟล์   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์   ดาวน์โหลดไฟล์  
ระดับโรงเรียน  ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์   ดาวน์โหลดไฟล์