ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์
เนื้อหา

ผลการสอบ O-net

ผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2558-2559

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

 ปีการศึกษา 2558                  ปีการศึกษา 2559             
ชั้น ป.6 ชั้น ม. 3  ชั้น ป.6   ชั้น ม. 3     
เปรียบเทียบคะแนน เปรียบเทียบคะแนน เปรียบเทียบคะแนน   เปรียบเทียบคะแนน
รียงลำดับคะแนน เรียงลำดับคะแนน เรียงลำดับคะแนน เรียงลำดับคะแนน 
เรียงลำดับคะแนนรายกลุ่มสาระ
เรียงลำดับคะแนนรายกลุ่มสาร เรียงลำดับคะแนนรายกลุ่มสาระ เรียงลำดับคะแนนรายกลุ่มสาระ
ัฒนาการ 3 ปี ัฒนาการ 3 ปี พัฒนาการ 4 ปี  พัฒนาการ 4 ปี 
ผลสอบ O-NETรายโรงเรียน ป.6 ผลสอบ O-NET รายโรงเรียน ป.6  
ผล O-NET ระดับเขตพื้นที่ ผล O-NET ระดับเขตพื้นที่   
คะแนนเฉลี่ยรายมาตรฐานการเรียนรู้