ผู้บริหาร

 

นายนพพร มากคงแก้ว

ผู้อำนวยการ สพป.ยล.๑

 

เมนูหลัก
ลิงค์เว็บไซต์


เนื้อหา

บุคลากร สพป.ยล.1


นายนพพร  มากคงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

   
กลุ่มอำนวยการ
 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
กลุ่มนโยบายและแผน
 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา