ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

เนื้อหา


นายวิสุทธิ์ ชูมัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

กลุ่มอำนวยการ 
 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
กลุ่มนโยบายและแผน
 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา