ผู้บริหาร

 

นายนพพร มากคงแก้ว

ผู้อำนวยการ สพป.ยล.๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์


เนื้อหา

สพฐ.เสริมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>

 


นายนพพร  มากคงแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑