ผู้บริหาร

 

ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง

ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์

เนื้อหา

สพฐ.เสริมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>

 


นายประสิทธื์  หนูกุ้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑