ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์
เนื้อหา

ตารางงบทดลอง

 

                               ตารางงบทดลองประจำปี 2561                                         
  ลำดับ                            รายการ                             เดือน        ดาว์นโหลด     
1  งบทดลอง ปี 2561 ตุลาคม ไฟล์.PDF
2  งบทดลอง ปี 2561   พฤศจิกายน  ไฟล์.PDF
3  งบทดลอง ปี 2561 ธันวามคม ไฟล์.PDF 
4  งบทดลอง ปี 2561 มกราคม ไฟล์.PDF
5  งบทดลอง ปี 2561  กุมภาพันธ์ ไฟล์.PDF
 6  งบทดลอง ปี 2561 มีนาคม  ไฟล์.PDF 
7  งบทดลอง ปี 2561 เมษายน ไฟล์.PDF 
8  งบทดลอง ปี 2561 พฤษภาคม ไฟล์.PDF
9  งบทดลอง ปี 2561 มิถุนายน ไฟล์.PDF
10  งบทดลอง ปี 2561 กรกฎาคม ไฟล์.PDF
11 งบทดลอง ปี 2561 สิงหาคม ไฟล์.PDF
12 งบทดลอง ปี 2561 กันยายน ไฟล์.PDF
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ กันยายน ไฟล์.PDF

  

                              ตารางงบทดลองประจำปี 2562                                         
  ลำดับ                            รายการ                             เดือน        ดาว์นโหลด     
1 งบทดลอง ปี 2562 ตุลาคม ไฟล์.PDF
2 งบทดลอง ปี 2562 พฤศจิกายน ไฟล์.PDF