สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1

ผู้บริหาร

 

ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง

ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์

เนื้อหา

โครงสร้างการบริหารงาน สพป.ยล.1