ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

เนื้อหา

 ที่     วันที่ออกอากาศ                         รายละเอียด                                                 รับชม / ดาว์นโหลด  
ครั้งที่
        พุธเช้าข่าวโรงเรียน                                          พุธเช้าข่าว สพฐ.                                   
1 3 ตุลาคม 61 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม  คลิกรับชม   โหลด 
2 10 ตุลาคม 61 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม   คลิกรับชม   โหลด 
3 17 ตุลาคม 61 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม   คลิกรับชม   โหลด 
4 24 ตุลาคม 61 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม   คลิกรับชม   โหลด 
5 31 ตุลาคม 61 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม   คลิกรับชม   โหลด 
6 7 พฤศจิกายน 61 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม   คลิกรับชม   โหลด 
7 14 พฤศจิกายน 61 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม   คลิกรับชม   โหลด 
8  21 พฤศจิกายน 61 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม   คลิกรับชม  
โหลด 
9  28 พฤศจิกายน 61  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม   คลิกรับชม    โหลด 
10 5 ธันวาคม 61  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
วันหยุด วันหยุด   โหลด 
11 12 ธันวาคม 61  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม    คลิกรับชม   โหลด 
12 19 ธันวาคม 61  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม   คลิกรับชม    โหลด 
13 26 ธันวาคม 61  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม     คลิกรับชม   โหลด 
14 2 มกราคม 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม    คลิกรับชม    1 
15 9 มกราคม 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม   คลิกรับชม    2 
16 16 มกราคม 62   พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม   คลิกรับชม   
17 23 มกราคม 62   พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม   คลิกรับชม    4
18 30 มกราคม 62   พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม    คลิกรับชม   5 
19 6 กุมภาพันธ์ 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม   คลิกรับชม    6 
20 13 กุมภาพันธ์ 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม   คลิกรับชม    7
21 20 กุมภาพันธ์ 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม    คลิกรับชม    8 
22 27 กุมภาพันธ์ 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม   คลิกรับชม    9 
23 6 มีนาคม 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม    คลิกรับชม    10 
24 13 มีนาคม 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 คลิกรับชม    คลิกรับชม    11 
25 20 มีนาคม 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม    คลิกรับชม    12 
26 27 มีนาคม 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม     คลิกรับชม   13 
27 3 เมษายน 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม    คลิกรับชม    14
28 10 เมษายน 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม    คลิกรับชม    15 
29 17 เมษายน 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม    คลิกรับชม    16 
30 24 เมษายน 62  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม    คลิกรับชม    17 
31 1 พฤษภาคม 62 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม    คลิกรับชม      18
32 8 พฤษภาคม 62 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม     คลิกรับชม      19 
33 15 พฤษภาคม 62 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน  /
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คลิกรับชม     คลิกรับชม      20