ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

เนื้อหา

                                         จดหมาย/ข่าว เขตสุจริต
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

  ที่              ประจำเดือน                           ดาวน์โหลดจดหมาย / ข่าว                            หมายเหตุ           
1 กุมภาพันธ์  2561 ฉบับที่ 1  
2 มีนาคม  2561 ฉบับที่ 2  
3 เมษายน  2561 ฉบับที่ 3