ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผอ.สพป.ยะลา ๑

 

เมนูหลัก


ลิงค์เว็บไซต์
เนื้อหา

จดหมาย/ข่าว เขตสุจริต

                                         จดหมาย/ข่าว เขตสุจริต
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

  ที่              ประจำเดือน                           ดาวน์โหลดจดหมาย / ข่าว                            หมายเหตุ           
1 กุมภาพันธ์  2561 ฉบับที่ 1  
2 มีนาคม  2561 ฉบับที่ 2  
3 เมษายน  2561 ฉบับที่ 3