ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Downloadข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

    ที่                  ประจำเดือน                        ประจำปี                ดาวน์โหลดเอกสาร                   หมายเหตุ        
1 ตุลาคม 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
2 พฤศจิกายน 2561 โหลดเอกสาร .PDF  
3 ธันวาคม 2561 โหลดเอกสาร .PDF   
4 มกราคม 2562 โหลดเอกสาร .PDF   
5 กุมภาพันธ์ 2562 โหลดเอกสาร .PDF   
6 มีนาคม 2562