ผู้บริหาร

 

นายวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑

 

เมนูหลักลิงค์เว็บไซต์

 

Downloadการจัดการปฐมวัย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

  ลำดับที่                                 รายละเอียด                                        ดาวน์โหลดเอกสาร         หมายเหตุ      
1 การประเมินพัฒนาการ ปีการศึกษา 2561  ดาวน์โหลด  
2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2561  ดาวน์โหลด  
3 หลักสูตรต้านทุจริต ระดับปฐมวัย  ดาวน์โหลด